Over tid samler det seg opp støv og skitt på tak, vegger, hjørner, lister, inventar og lamper. Dette vil påvirke inneklimaet og redusere trivselen på arbeidsplassen. Alle bygg er derfor avhengig av periodisk renhold for å gjøre rent på plasser som ikke blir rengjort i det daglige arbeidet.

Vi kan gjennomføre det periodiske renholdet i alle bygg. Ved å sette i sving nok ressurser kan vi effektivt rengjøre bygningen uten at dette påvirker den daglige driften. Med vår erfaring og kompetanse kan vi være med å planlegge og gjennomføre det periodiske arbeidet på en god måte.

Svart hvitt.jpg

Periodisk renhold